Hosting, registro y alojamiento web, dominios y servidores
Tu servidor de alojamiento web, servidores y registro de dominios (acceso a página principal)
Favoritos | Recomiéndanos | Enlázate | Contacto | Buscador   
Acerca de Dimensis | Informaciones legales   
··································   
[ Acceso a la NUEVA WEB 2020 ]   
 
  BLOG Consultas Soporte Programación TIENDA Artículos Mapa web Área privada  


Soporte técnico sobre alojamiento web y servidores de Dimensis

Información para administrar tus recursos, resolver dudas, contactar con nuestro soporte y estar siempre al día


Artículos publicados en Univers Dimensis

· Artículos por temas
· Definiciones
· Archivo de artículos
· Ranking (top)
· Sindicación (RSS)

· Artículos en catalán


  
Festival d’Estiu de Barcelona: Grec 2002

El 25 de juny s’inicia la 26ª edició del Festival d’Estiu de Barcelona, el Grec 2002. Teatre, música i dansa omplen durant mes i mig els escenaris de la ciutat.

Autora: Sònia Ochoa
Pàgina web: www.assaiggeneral.com

(Leer artículo completo...)

Unas palabras sobre independencia judicial

“La independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un derecho de la persona cuya realización deviene condición sine qua non para actuar los demás derechos” El conocimiento jurídico acoge un número considerable de conceptos. Algunos revisten especial importancia y sin duda, la independencia judicial se cuenta entre ellos. En su vertiente colectiva o institucional alude a la relación del Poder Judicial con los otros Poderes del Estado. La dimensión individual designa el deber del Juez de ejercer su potestad libre de influencias extrañas, sometido únicamente al Derecho.

Autora: Magí Ribas Alegret, para www.geocities.com/europarlement/ribas.htm
Juez instructor del caso Simms, denunció graves ataques contra su actuación independiente e imparcial.

(Leer artículo completo...)

El Projecte de llei dels serveis de la societat de la informació

L’aprovació recent pel Consell de Ministres del Projecte de llei dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, suscita el contingut definitiu d’un text sotmès a moltes revisions i que ha provocat algunes controvèrsies. Actualment, només és un projecte de llei i encara ha de ser ratificat pel Poder Legislatiu. No obstant això, recollim en aquest article algunes de les reflexions efectuades, sobretot des de la Xarxa, i que són contràries a algunes disposicions de les normatives.

© Dimensis Global Communications
Autora: Mónica P. González, para Univers Dimensis

(Leer artículo completo...)

Comentaris a l’Avantprojecte de llei de signatura electrònica. El nou DNI-e

Des de fa algunes setmanes, s’ha fet públic el text de l’Avantprojecte de llei de signatura electrònica. Aquest projecte ha estat elaborat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, juntament amb els ministeris de Justícia, Economia, Interior i Administracions Públiques. Aquest avantprojecte substituirà el Reial decret-llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica i incorporarà a la normativa espanyola la Directiva 1999/93/CE.

Autor: Martí Manent
Advocat. Director de www.derecho.com i professor del Instituto de Empresa.

(Leer artículo completo...)

Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información


La reciente aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, desvela finalmente el contenido definitivo de un texto que ha sido sometidos a numerosas revisiones y que ha provocado no pocas controversias. Actualmente sólo es un proyecto de Ley y debe ser refrendado por el Poder Legislativo, no obstante recogemos en este artículo algunas de las reflexiones efectuadas, sobre todo desde la Red, en contra de algunas de las disposiciones de esta normativa.

© Dimensis Global Communications
Autora: Mónica P. González, para Univers Dimensis

(Leer artículo completo...)

L’ús dels mitjans electrònics de l’empresa per a finalitats sindicals

La implantació de les noves tecnologies en l’àmbit empresarial ha comportat grans canvis en les relacions laborals i exemple clar d’això, són les noves oportunitats que ofereix l’ús del correu electrònic i de l’Intranet de l’empresa per a finalitats sindicals. Sens dubte, aquests nous suports electrònics poden facilitar de forma considerable la comunicació entre els representants sindicals i els treballadors afiliats, afavorint una difusió més ràpida dels seus missatges.

Autor: Ferran Jornet Aixarch
Advocat de www.derecho.com

(Leer artículo completo...)

Comentarios al Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, la puerta al nuevo DNI


Desde hace algunas semanas, se ha hecho público el texto del Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica. Dicho Anteproyecto ha sido elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, juntamente con los Ministerios de Justicia, Economía, Interior y Administraciones Públicas. Este Anteproyecto de Ley sustituirá al Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica e incorporará a la normativa española la Directiva 1999/93/CE.

(Leer artículo completo...)

El SOFTWARE, qüestions sobre la seva patentabilitat (I)

El software, entès com a qualsevol programa d’ordinador, està protegit per la nostra Llei de propietat intel·lectual que, a més a més d’estar inclòs en el grup d’obres protegides dins la categoria d’obres literàries (art. 10.1 i TRLPI), li dedica el títol VII (art. 95 a 104 TRPLI) del llibre primer.

Autora: Laura Díaz Herrera
Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid, dur a terme tasques d’assessoria jurídica en la Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid orientades cap el dret de Propiedad Intelectual en Internet, en el projecte Archivo virtual.es.

(Leer artículo completo...)

El uso de los medios electrónicos de la empresa para fines sindicales

La implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial ha comportado grandes cambios en el seno de las relaciones laborales y un ejemplo claro de ello son las nuevas oportunidades que ofrece el uso del correo electrónico y de la intranet de la empresa para fines sindicales. Sin lugar a dudas, estos nuevos soportes electrónicos pueden facilitar de forma considerable la comunicación entre los representantes sindicales y los trabajadores afiliados, favoreciendo una mayor y más rápida difusión de sus mensajes.

Autor: Ferran Jornet Aixarch
Abogado de www.derecho.com

(Leer artículo completo...)

Premsa i relacions públiques (I)


El servei de premsa és una forma vàlida de donar a conèixer una iniciativa. Però perquè una campanya de premsa sigui eficaç és necessari saber què hem de comunicar, a qui li hem de comunicar la informació i com dirigir aquesta informació als mitjans de premsa.

(Leer artículo completo...)180 artículos (18 páginas, 10 artículos por página)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ]

  

· DESTACADOS ·

VPS y servidores virtuales
Almacenamiento remoto accesible mediante NFS
Herramientas OpenSource


· DESCUENTOS ·

Ofertas de alojamiento web y servidores
Allotjament de pàgines web en català
1999-2019 Dimensis Global Communications (Estás consultando una versión antigua de nuestra web)
Visita nuestra web actualizada en DIMENSIS.ES
Optimizado para resolución de 800x600 y 1024x768. Requiere activación de cookies, Java y Flash.
WebSite realizado con PHP-Nuke, bajo licencia GNU/GPL. (Tiempo de carga: 0.013 segundos)