Hosting, registro y alojamiento web, dominios y servidores
Tu servidor de alojamiento web, servidores y registro de dominios (acceso a página principal)
Favoritos | Recomiéndanos | Enlázate | Contacto | Buscador   
Acerca de Dimensis | Informaciones legales   
··································   
[ Acceso a la NUEVA WEB 2020 ]   
 
  BLOG Consultas Soporte Programación TIENDA Artículos Mapa web Área privada  


Soporte técnico sobre alojamiento web y servidores de Dimensis

Información para administrar tus recursos, resolver dudas, contactar con nuestro soporte y estar siempre al día


Artículos publicados en Univers Dimensis

· Artículos por temas
· Definiciones
· Archivo de artículos
· Ranking (top)
· Sindicación (RSS)

· Artículos en catalán


  


Google

L’ús dels mitjans electrònics de l’empresa per a finalitats sindicals

La implantació de les noves tecnologies en l’àmbit empresarial ha comportat grans canvis en les relacions laborals i exemple clar d’això, són les noves oportunitats que ofereix l’ús del correu electrònic i de l’Intranet de l’empresa per a finalitats sindicals. Sens dubte, aquests nous suports electrònics poden facilitar de forma considerable la comunicació entre els representants sindicals i els treballadors afiliats, afavorint una difusió més ràpida dels seus missatges.

En aquesta línia, el mes de novembre de 2000 el Senat va aprovar una moció, per la qual s’instava el Govern Central a estudiar la posada en marxa de les mesures necessàries per considerar el correu electrònic i Internet com instruments de comunicació sindical.

La Ley orgànica 11/1985, del 2 d’agost, de libertad sindical, regula en el seu títol IV el dret d’informació sindical i els mitjans dels quals han de disposar els sindicats per fer efectiu l’exercici d’aquest dret. Entre ells, la Llei assenyala que l’empresa haurà de posar a disposició dels representants dels treballadors, un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats i un o més taulers d’anuncis, per facilitar la difusió de les comunicacions d’interès sindical entre els treballadors de l’empresa.

Una previsió substancialment idèntica que la que recull l’article 81 de l’Estatuto de los Trabajadores "... en las empresas o centros de trabajo, siempre que sus características lo permitan, se pondrá a disposición de los delegados de personal o del comité de empresa un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, así como uno o varios tablones de anuncios ...".

La redacció literal d’aquests preceptes no inclou, com pot observar-se, una previsió per a l’ús del correu electrònic i l’Intranet de l’empresa. És per aquest motiu que, per resoldre la qüestió, s’han hagut d’atendre bàsicament les decisions dels tribunals de Justícia.

Poc després que Internet comencés a donar els seus primers passos a Espanya, es va plantejar, davant els tribunals de Justícia, el primer cas sobre la utilització del correu electrònic de l’empresa per a finalitats sindicals. En aquella ocasió, el Tribunal Suprem va resoldre, que en l’ordenament jurídic nostre no hi havia cap norma legal que emparés el dret dels sindicats i representants dels treballadors a utilitzar la pàgina web corporativa de l’empresa o el seu correu electrònic per a comunicacions sindicals. Aquesta sentència, de 13 d’octubre de 1995, va posar fi durant algun temps a tota possibilitat de discussió.

No obstant això, una sentència de l’Audiència Nacional del 2 de febrer de 2001, en plena expansió de les noves tecnologies al nostre país, obligava per primera vegada una empresa, en aquest cas el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), a permetre als sindicats utilitzar el correu electrònic de l’empresa, sempre i que es fes amb “mesura i normalitat” i sense que comportés, un perjudici per al normal funcionament normal de l’empresa. Segons això, semblava que aquesta era una interpretació finalista de la norma, adaptada a la realitat sorgida de les noves tecnologies i que havia dut als magistrats de l’Audiència a defensar que els dos suports electrònics, podien servir per a finalitats sindicals, sempre i que l’ús dels quals fos “innocu” per al bon funcionament de l’empresa.

Una resolució innovadora que, malgrat tot, ara ha estat anul·lada per una altra sentència del Tribunal Suprem per estimar el recurs presentat en el seu dia per BBVA en relació amb aquest mateix cas. Els argument sostinguts per l’Alto Tribunal han estat gairebé idèntics als defensats a l’any 1995. “... no hay norma jurídica alguna que conceda al sindicato el derecho a utilizar los medios informáticos del Banco para realizar la comunicación con sus afiliados y con las secciones sindicales ...". Així mateix, el Suprem assenyala que l’article 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical consagra el dret dels afiliats a rebre informació que els remeti el seu sindicat, “mas no establece que sea la empresa la que deba facilitar los medios materiales para llevarla a cabo".

L’única via oberta que deixa el Tribunal Suprem perquè els sindicats puguin transmetre notícies d’interès sindical a través del servidor intern de l’empresa és la de negociació col·lectiva. D’aquesta manera, els sindicats no tenen dret a fer servir el correu electrònic de la seva empresa.

Segons la nostra opinió, tal com apunta el Tribunal Suprem, la negociació col·lectiva pot ser la solució més interessant per a resoldre el problema i de fet, estem convençuts que el futur de la qüestió passa per una aplicació progressiva, però negociada, d’aquests tipus de suports electrònics.

No obstant això, no compartim la tesi de la prohibició absoluta que estableix el Suprem respecte a la utilització d’aquests mitjans electrònics mentre no existeixi el consentiment exprés per part de l’empresa. És evident, com ja hem apuntat amb anterioritat, que una interpretació finalista de l’article sorgida de les noves tecnologies, aconsella permetre l’ús dels nous suports per a aquelles comunicacions relatives a l’empresa, en cap cas, poden comportar un perjudici per al funcionament normal de l’empresa, ni destorbar la seva productivitat.

De fet, aquesta protecció dels interessos empresarials ja està recollida en l’art. 68 del ET quan estableix que "... los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores, podrán expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa ...".

En definitiva, hem d’insistir que segons la nostra opinió personal, la solució al problema passa evidentment per pactar l’empresa i els sindicats les condicions exactes per a l’ús dels suports electrònics, de forma que les dues parts demostrin tenir sensibilitat i comprensió pels interessos i objectius de l’altra part (informació sindical i bon funcionament de l’empresa). No obstant, a l’espera que es vagin concretant aquestes polítiques de consentiment a nivell de l’empresa sobre l’ús d’aquests mitjans, des del nostre punt de vista seria interessant que fos permissible la comunicació sindical.

Aquesta opinió, a hores d’ara està en un segon pla, ja que no és compartida pel Tribunal Suprem, qui afirma que els sindicats no poden utilitzar els recursos de les empreses per enviar correu als seus afiliats.


¿Conoces nuestros servicios de alojamiento web y servidores?


- Listado de artículos
- Ver ránking general

Artículos más leidos en Articles en català:

· Vulneració del correu electrònic amb relació a l’article 197 del codi penal (25190)
· EL SOFTWARE, qüestions sobre la seva patentabilitat (i II) (24922)
· Com afecta la LSSI (24759)
· Els interessos moratoris i les comissions aplicats a la pràctica bancària (24507)
· La pàgina web protegida com a creació intel·lectual davant la pirateria (24496)

Vota este artículo

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Puntos: 3.21 - Votos: 23


  

· DESTACADOS ·

VPS y servidores virtuales
Almacenamiento remoto accesible mediante NFS
Herramientas OpenSource


· DESCUENTOS ·

Ofertas de alojamiento web y servidores
Allotjament de pàgines web en català
1999-2019 Dimensis Global Communications (Estás consultando una versión antigua de nuestra web)
Visita nuestra web actualizada en DIMENSIS.ES
Optimizado para resolución de 800x600 y 1024x768. Requiere activación de cookies, Java y Flash.
WebSite realizado con PHP-Nuke, bajo licencia GNU/GPL. (Tiempo de carga: 0.049 segundos)